Tết tết tết tết…hết rồi

Tết tết tết tết…hết rồi

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ bố mẹ có thông gia

Phen này bà quyết không mời cưới

Há mỏ rã họng đợi thịt gà, nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ đi cày kiếm đô la

Phen này bà quyết không mừng Tết

Cháu chắt đừng mong có lộc là (lì xì), nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ về nước để đoàn gia

Phen này bà quyết đi nhiều nữa

Chụp nhiều ảnh đẹp cứ gọi là, nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Lời vào tai thủng lại đi ra

Phen này bà quyết cười hô hố

Các bác ở lại, em thoát nha, hahahah!

 

Boa cho các bạn thêm hai khổ của cao thủ Duy Duy:

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta
Bao giờ có cháu bế đây ha?
Phen này bà quyết sinh ba nhé
Ba đứa con lai, chết với bà.

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta
Tra hoài, tra mãi cũng chẳng ra
Bà đi Tây quách cho rảnh nợ
Mặc đứa nào điên cứ ở nhà.

PS: Câu cuối lấy cảm hứng từ hai câu: “Thằng khôn thì đã vượt biên. Ở lại một lũ thằng điên thằng khùng.”

Advertisements

2 thoughts on “Tết tết tết tết…hết rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s